Informacje o udogodnieniach związanych z dojazdem można uzyskać w Biurze Projektu – Pracowni Endoskopii, obsługiwanym przez Elżbietę Pomykacz

Return to article.