Informacje o udogodnieniach związanych z dojazdem można uzyskać w Biurze Projektu – Pracowni Endoskopii, obsługiwanym przez Elżbietę Pomykacz

Wróć do artykułu.