Dlaczego warto wykonać badanie kolonoskopowe?

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że kolonoskopia wykrywa polipy u ponad 25 procbadanych. Ich  usunięcie zdecydowanie ogranicza ryzyko choroby. Bezobjawowy rak wykrywany jest u 1 na 125 badanych.

Nowotwór jelita grubego był przyczyną ponad 11,5 proc. wszystkich zgonów nowotworowych u mieszkańców woj. małopolskiego w latach 2011-13. Jest to także najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy po chorobie płuc, żołądka i prostaty u mężczyzn, a także raka piersi oraz płuc u kobiet.

Przyczyną wysokiej umieralności na raka jelita grubego jest wciąż zbyt późne zgłaszanie się pacjentów do badań kolonoskopowych. Stąd program profilaktyczny, który zakłada wykonanie badań u osób niemających objawów choroby jelita grubego.

Program realizowany przez brzeski szpital kierowany jest do mieszkańców  powiatu brzeskiego. Badanie jest bezpłatne i co ważne nie jest  do jego wykonania potrzebne skierowanie. Możliwe jest także wykonanie badań w znieczuleniu ogólnym.

Informacja o projekcie i rejestracja do badań: Biuro Projektu – Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel. : 14 6621 429,  519 317 007 lub adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20.

Kolonoskopia wykonywana jest w Pracowni Endoskopii brzeskiego szpitala, między innymi przez lek. med. Bogdana Prokopa

Kolonoskopia wykonywana jest w Pracowni Endoskopii brzeskiego szpitala, między innymi przez lek. med. Bogdana Prokopa