Kolonoskopia, także dla mieszkańców Bochni

To dobra wiadomość dla pacjentów z powiatu bocheńskiego. Brzeski szpital, który, od ubiegłego roku realizuje program profilaktyczny raka jelita grubego, dostał fundusze na dodatkowe badania. W tym roku wykona ich aż 600. Co więcej, będą mogli z nich skorzystać nie tylko mieszkańcy powiatu brzeskiego, ale także bocheńskiego.

Zapisy są cały czas przyjmowane, osobiście w biurze projektu (pokój 369) mieszczącym się na III piętrze brzeskiego szpitala. Można zapisać się też telefonicznie pod numerem telefonu: 14 6621 429 lub 519 317 007 lub pisząc na adres e-mailowy e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.
– Czekamy na pacjentów z grup, do których kierowany jest projekt, co ważne, aby zapisać się, niepotrzebne jest żadne skierowanie – mówi Elżbieta Pomykacz, sekretarka projektu.
Z kolonoskopii mogą skorzystać osoby, w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. Do programu są kwalifikowane osoby z przedziału wieku 25-49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego oraz osoby w wieku 40-49, które mają bliskiego krewnego ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego.

Projekt „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego” jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20.

Fot. Kolonoskopia także w Bochni – Badania wykonuje między innymi Bogdan Prokop, chirurg z brzeskiego szpitala