Konsultacje z mieszkańcami powiatu podczas Dni Gminy Borzęcin 26.08.2017

Serdecznie zapraszamy na konsultacje z pielęgniarką, dietetykiem oraz lekarzem podczas Dni Gminy Borzęcin dnia 26.08.2017 r. od godziny 16.

W punkcie konsultacyjnym będzie możliwość uzyskania informacji o realizowanym projekcie, a także o profilaktyce nowotworowej oraz o zasadach zdrowego stylu życia.