Konsultacje z mieszkańcami powiatu podczas Święta Gminy Gnojnik

W ramach projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.” w ubiegłą sobotę odbyły się konsultacje z mieszkańcami powiatu. Mogli oni bezpłatnie porozmawiać ze specjalistami: pielęgniarką, dietetykiem oraz lekarzem podczas Święta Gminy Gnojnik. Pracownicy szpitala informowali o prowadzonym projekcie, zachęcali do skorzystania z możliwości z nim związanych, opowiadali o profilaktyce nowotworowej. Przekazywali także informacje o udogodnieniach przewidzianych dla osób korzystających z badań kolonoskopowych, takich jak ułatwienia dojazdu, pomoc w opiece nad osobami zależnymi. Odpowiadali także na liczne pytania ze strony mieszkańców. Są to kolejne już działania mające na celu przełamanie barier świadomościowych w zakresie profilaktyki raka jelita.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami planowane jest na 16 lipca i odbędzie się w miejscowości Strzelce Wielkie podczas festynu związanego z Odpustem w tejże miejscowości. Serdecznie zapraszamy!