Jak pacjent powinien się przygotować do badania kolonoskopowego?

Jak pacjent powinien się przygotować do badania kolonoskopowego? – tłumaczy Edyta Jarosz, starsza pielęgniarka z pracowni endoskopii Szpitala Powiatowego w Brzesku.

„Jak pacjent powinien się przygotować do badania kolonoskopowego?”
Każdy pacjent w momencie rejestracji na badania otrzymuje informację pisemną oraz ustną jak przygotować się do badania.

Co ta informacja zawiera w takim razie?”
Informacja zawiera wytyczne, do których pacjent powinien się stosować, tzn. że tydzień przed badaniem powinien zastosować dietę lekkostrawną, dzień przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania posiłków stałych. Wtedy należy dużo pić płynów oraz przyjąć lek, który otrzymał bezpłatnie w ramach projektu.