Trzysta badań już za nami!

Szpital Powiatowy w Brzesku zakończył pierwszy etap projektu, w ramach którego wykonywane były bezpłatne badania kolonoskopowe. W ramach tej inicjatywy odbyły się też prelekcje i wykłady, w których wzięło udział ponad dwieście osób z powiatu brzeskiego.
Pani Zofia jest jedną z trzystu pacjentów, którzy zdecydowali się na udział w projekcie.
– Było warto – podkreśla 51-letnia kobieta, mieszkanka gminy Dębno. – Badanie mnie uspokoiło i potwierdziło, że z moim jelitem jest wszystko w porządku – zapewnia.
Nie wszystkie badania dały jednak taki pozytywny wynik. U co czwartego z przebadanych lekarze wykryli groźne polipy, które zostały natychmiast usunięte.
– Gdyby nie badanie nie wiadomo, czy polipy nie rozwinęłyby się w groźny nowotwór. Kolonoskopia uchroniła te osoby przed potencjalną możliwością zachorowania na raka jelita grubego – mówi Adam Smołucha, dyrektor brzeskiego szpitala.
Realizacja projektu to ważny program profilaktyczny dla mieszkańców powiatu brzeskiego. W przyszłym roku będzie wykonane kolejne 300 kolonoskopii. Równolegle będą odbywały się też prelekcje i wykłady poświęcone tej tematyce. Warto przypomnieć, że udział w programie jest bezpłatny. Aby wykonać badanie, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Wcześniej trzeba zadzwonić do biura projektu, wejść na stronę internetową szpitala lub zgłosić się osobiście w Biurze Projektu.

Informacje na temat projektu, można uzyskać w Biurze Projektu – Pracowni Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel.: 14 6621 429 oraz 519 317 007, pod adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.

Badania kolonoskopowe były wykonywane w Pracowni Endoskopii brzeskiego szpitala