Udogodnienia dla pacjentów wykonujących kolonoskopię w ramach programu profilaktycznego.

Możliwość zorganizowania bezpłatnego dojazdu, zwrot kosztów za podróż do szpitala, czy też zapewnienie opieki dzieciom, wnukom czy osobom starszym i chorym pozostającym pod opieką osoby korzystającej z badania – to tylko niektóre z udogodnień przygotowanych dla pacjentów korzystających z kolonoskopii w ramach projektu „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyczny raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego”.

Projekt realizowany jest w brzeskim szpitalu od ubiegłego roku. Do tej pory z bezpłatnego badania kolonoskopowego skorzystało ponad 600 osób z terenu powiatu brzeskiego oraz bocheńskiego.
Badania będą realizowane jeszcze przez cztery miesiące. Mogą z nich skorzystać pacjenci w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia, a także z przedziału wieku 25-49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego oraz dla osób w wieku 40-49, które mają bliskiego krewnego ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego.

Informacja o projekcie i rejestracja do badań: Biuro Projektu – Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel. : 14 6621 429 , 519 317 007 lub adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20.