Artykuł w Gazecie Krakowskiej na temat programu profilaktyki raka jelita grubego

Przedstawiamy Państwu artykuł na temat programu profilaktyki raka jelita grubego, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej:

600 mieszkańców powiatu  ma szansę na  bezpłatne badanie kolonoskopowe, drugie tyle osób dowie się co zrobić, by nie zachorować na nowotwór jelita grubego.
Wszystko to w ramach projektu z funduszy europejskich, którego realizację rozpoczyna właśnie Szpital Powiatowy w Brzesku. Program potrwa dwa lata.

– Nowotwór jelita grubego był przyczyną ponad 11,5 proc. wszystkich zgonów nowotworowych u mieszkańców woj. małopolskiego w latach 2011-13. Jest to także najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy po chorobie płuc, żołądka i prostaty u mężczyzn, a także raka piersi oraz płuc u kobiet – mówi lek. Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Przyczyną wysokiej umieralności na raka jelita grubego jest wciąż zbyt późne zgłaszanie się pacjentów do badań kolonoskopowych. Rak jelita grubego z reguły rozwija się powoli. Choroba na samym początku przebiega bezobjawowo, dopiero w późniejszym jej stadium  dochodzi do utraty wagi, anemii czy zmiany rytmu wypróżnień.

– Wczesne zdiagnozowanie nowotworu jelita grubego daje szansę na całkowite wyleczenie – zapewnia lek. Adam Smołucha.

Stąd program profilaktyczny, który zakłada wykonanie badań kolonoskopowych u osób niemających objawów choroby jelita grubego.

Program profilaktycznych badań kolonoskopowych skierowany jest do każdego mieszkańca powiatu brzeskiego w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. Mogą w nim wziąć udział także osoby z przedziału wieku 25-49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego oraz dla osób w wieku 40-49, które mają krewnego pierwszego stopnia ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego. Warto podkreślić, że do uczestnictwa w programie, nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy skontaktować się z biurem projektu lub wziąć udział w jednym z szeregu wykładów i prelekcji, które poprowadzą pracownicy brzeskiego szpitala.

Podczas tych spotkań będzie  można się dowiedzieć co robić, by nie zachorować. Lekarze i pielęgniarki wygłoszą wykłady o przyczynach zachorowania na raka jelita grubego, objawach choroby oraz metodach diagnostyki i leczenia.  Projekt przede wszystkim zakłada wykonanie około 600 badań kolonoskopowych w latach 2017 i 2018. Możliwe będzie wykonanie badań w znieczuleniu ogólnym.

Przewiduje się sporo udogodnień, jak  choćby bezpłatny dowóz do szpitala osób zakwalifikowanych do badania czy specjalną opiekę dla osób niepełnosprawnych. Możliwe będzie też zapewnienie opieki – na czas trwania badania – dzieciom, wnukom czy nawet osobom starszym, którymi opiekuje się osoba chcąca wziąć udział w badaniu.

Badania kolonoskopowe będą wykonywane w Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Informacja o projekcie i rejestracja do badań: Biuro Projektu – Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel. : 519 317 007 lub adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.