Bardzo wiele osób skorzystało z projektu – mówi dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz

Bardzo wiele osób skorzystało z projektu realizowanego przez nasz szpital – mówi dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Brzesku

Od ubiegłego roku realizujemy w naszym szpitalu program profilaktyki raka jelita grubego. Bardzo wiele osób skorzystało już z tego badania i odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie na terenie powiatu brzeskiego, jak również powiatu bocheńskiego wśród ludzi tym schorzeniem. Dotarliśmy do wielu osób, przeprowadziliśmy wiele edukacyjnych spotkań. Przekazaliśmy wiele informacji na temat tej choroby. Wzbudziło to zainteresowanie osób, zachęciło do przeprowadzenia badania profilaktycznego. Wiele informacji dotarło do szerokiego kręgu zainteresowanych tą chorobą i profilaktyką i sposobem życia i postępowania, które zapobiega temu schorzeniu. Przeszkoliliśmy ogromną liczbę osób tj. ponad 900 osób, które uczestniczą w tym programie. Wiele informacji zostało przekazanych pacjentom.