Bezpłatny transport

Dzięki finansowaniu projektu z funduszy unijnych, możliwe jest w całości pokrycie kosztów transportu dla osoby, która ma wykonywane badanie kolonoskopowe.

Samodzielny dojazd na badanie samochodem nie jest możliwy, pacjent przygotowujący się do niego może być osłabiony. Problem może być także z powrotem, ze względu na zastosowane w badaniu znieczulenia. Autorzy projektu proponują więc uczestnikom projektu bezpłatny transport busem z każdej gminy powiatu brzeskiego. To jednak nie wszystko. Uczestnicy projektu, którzy sami dotrą miejsce badań, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Szpital pokryje zakup biletu np. autobusowego lub koszt benzyny opierając się o przelicznik kosztów poniesionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych.

Informacje na temat rezerwacji busa lub zwrotu kosztów dojazdu, można uzyskać w Biurze Projektu – Pracowni Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel.: 14 6621 429 oraz 519 317 007, pod adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.

 

Informacje o udogodnieniach związanych z dojazdem można uzyskać w Biurze Projektu - Pracowni Endoskopii, obsługiwanym przez Elżbietę Pomykacz

Informacje o udogodnieniach związanych z dojazdem można uzyskać w Biurze Projektu – Pracowni Endoskopii, obsługiwanym przez Elżbietę Pomykacz