Duże zainteresowanie projektem profilaktycznym realizowanym przez brzeski szpital.

Jeszcze około 300 bezpłatnych kolonoskopii zostanie wykonane do końca roku w ramach projektu profilaktycznego realizowanego przez brzeski szpital powiatowy. Co ważne mogą z nich skorzystać mieszkańcy powiatu brzeskiego i bocheńskiego.

Ogromnym powodzeniem cieszy się projekt profilaktyczny raka jelita grubego realizowany w brzeskim szpitalu od ubiegłego roku. Pacjentów zainteresowanych wykonaniem badań, było tak wielu, że szpital wnioskował o przyznanie środków  na wykonanie dodatkowej puli bezpłatnych badań.
– Do tej pory wykonaliśmy ich sześćset – wylicza Elżbieta Leśniak, sekretarka projektu „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyczny raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego i bocheńskiego”.
Badania będą realizowane do końca roku 2018. Może z nich skorzystać jeszcze 300 pacjentów, (o taką pulę została zwiększona liczba badań) którzy znajdują się w jednej z czterech grup przypisanych do projektu. Jest on bowiem dedykowany osobom w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. Mogą w nim wziąć udział także pacjenci z przedziału wieku 25-49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego oraz dla osób w wieku 40-49, które mają bliskiego krewnego ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego.
Informacja o projekcie i rejestracja do badań: Biuro Projektu – Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel. : 14 6621 429, 519 317 007 lub adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.
Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20.

Fot. Jeszcze 300 badań