Jak często powinno się wykonać badanie kolonoskopowe?

Jak często powinno się wykonać badanie kolonoskopowe? – radzi dr. nauk med. Andrzej Gryglewski, chirurg z Poradni Chirurgicznej Szpitala Powiatowego w Brzesku

Teoretycznie powinno się powtarzać badania kolonoskopowe po okresie około 10 lat. Powinno się jednak brać pod uwagę dolegliwości, objawy i niezależnie od tego, jakie są zalecenia teoretyczne, badania te powinno się wykonywać w zależności od potrzeb. Jeśli np. ktoś miał usunięty polip, to w zależności od histopatologii tego polipa, badanie powinno być powtórzone po dwóch latach, po roku. Tutaj się trzeba kierować zaleceniami lekarzy, którzy na podstawie odpowiednich wytycznych każą nam wykonać badania, albo też na podstawie naszych dolegliwości skierują nas na badania. To jest powód do skierowania się do lekarza, który wyznaczy odpowiednie postępowanie.