Kampania informacyjno-edukacyjna nt. profilaktyki

ZADBAJ O ZDROWIE! PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZESKIEGO.

 

30 lipca, podczas tegorocznych Dni Czchowa, oraz 13 sierpnia Podczas obchodów Gminnych Dożynek w miejscowości Doły, odbyły się kolejne spotkania w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego.

Pielęgniarki z SP ZOZ w Brzesku prowadziły kilkugodzinne konsultacje z uczestnikami uroczystości, którzy mogli uzyskać wszelkie informacje o prowadzonym projekcie oraz dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zapisać się na badania. Pielęgniarki informowały także o profilaktyce nowotworowej. Najwięcej pytań dotyczyło profilaktyki zachorowania na raka jelita grubego, stylu życia i  diety. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu poszerzenie świadomości mieszkańców powiatu brzeskiego na temat profilaktyki zdrowotnej oraz zachęcenie do skorzystania z badań kolonoskopowych oraz udogodnień, z których w ramach projektu pacjenci mogą skorzystać.

Rejestracja na badania oraz informacje o projekcie:

Tel: 519 317 007

SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pokój 369 w godzinach 700-1435