Kolonoskopia także w znieczuleniu

Mimo że kolonoskopia jest u większości poddających się badaniu praktycznie bezbolesna, wiele osób zgłaszających się do badania decyduje się na dodatkowe znieczulenie.
To rozwiązanie zdecydowanie poprawia komfort samego badania. Osoby, które się na nie zapisują najczęściej pytają właśnie o znieczulenie – tłumaczy Elżbieta Pomykacz, sekretarka projektu realizowanego w brzeskim szpitalu od ubiegłego roku.
Znieczulenie w trakcie kolonoskopii przeprowadza lekarz anestezjolog. Polega ono na wprowadzeniu pacjenta w sen i podaniu leków przeciwbólowych. Pacjent w trakcie znieczulenia otrzymuje leki przez wenflon założony do żyły na przedramieniu.
Jest to odpowiednia dawka leku przeciwbólowego i nasennego. Dawkowanie jest dostosowane do wieku pacjenta, jego wagi, ale także długości badania – tłumaczy Monika Janiczek, lekarz anestezjolog ze Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Przez cały okres badania pacjent jest monitorowany przez lekarza anestezjologa i asystująca pielęgniarkę. Po wykonaniu badania pacjent pozostaje jeszcze przez około 2 godziny w pokoju wybudzeniowym pod nadzorem personelu medycznego. Ze względu na możliwość przedłużonego działania leków podanych w trakcie znieczulenia, każdy pacjent jest informowany, że po badaniu kolonoskopowym w znieczuleniu nie może prowadzić samochodu i powinien opuścić pracownię z osobą towarzyszącą .
Program realizowany przez brzeski szpital kierowany jest do mieszkańców powiatu brzeskiego. Badanie jest bezpłatne i co ważne nie jest do jego wykonania potrzebne skierowanie.
Informacja o projekcie i rejestracja do badań: Biuro Projektu – Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel. : 14 6621 429, 519 317 007 lub adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.
Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20.


Fot.Pracownia