Projekt realizowany w brzeskim szpitalu został wyróżniony.

Program „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego i bocheńskiego” został wyróżniony publikacją w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Można o nim przeczytać w zakładce „Sukcesy Projektów”.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego, a także bocheńskiego w wieku aktywności zawodowej przekładające się na wzrost liczby wykonywanych badań kolonoskopowych.
Przypominają także, że adresatami inicjatywy są osoby w wieku od 50-65 lat lub 25-49 lat, jeśli znajdują się w grupie ryzyka.
W tekście zamieszczonym w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego zwrócono uwagę, że pierwotnie projekt zakładał przebadanie 600 osób. W marcu 2018 r. szpital zwiększył ilość uczestników z 600 na 900 oraz poszerzył grupę docelową o powiat bocheński z uwagi na fakt, że na badania zgłaszali się mieszkańcy z tego obszaru.
Doceniono także, że w ramach projektu organizowane są prelekcje, a także spotkania z właścicielami firm oraz pracownikami mające na celu wzrost wiedzy dotyczącej badań.