Sprawdź, czy jesteś zdrowy!

Badanie kolonoskopowe pozwala na wykrycie zmian nowotworowych w jelicie grubym lub potwierdza, że jesteśmy zdrowi. Warto je wykonać, choćby dlatego, że nowotwór jelita grubego w pierwszym stadium choroby nie daje żadnych niepokojących oznak.

Od ubiegłego roku w Szpitalu Powiatowym w Brzesku realizowany jest projekt profilaktyczny. W ramach niego wykonywana jest bezpłatna kolonoskopia. Z badania mogą skorzystać mieszkańcy powiatu brzeskiego w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia. Mogą w nim wziąć udział także osoby z przedziału wieku 25-49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego oraz osoby w wieku 40-49, które mają bliskiego krewnego ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego. Warto podkreślić, że do uczestnictwa w programie, nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy umówić się na badanie w biurze projektu.
Dla osób korzystających z projektu przygotowano sporo udogodnień. To między innymi bezpłatny dowóz do szpitala osób zakwalifikowanych do badania czy specjalna opieka dla niepełnosprawnych. Możliwe jest też zapewnienie opieki – na czas trwania badania – dzieciom, wnukom czy nawet osobom starszym, którymi opiekuje się osoba chcąca wziąć udział w badaniu.
Badania kolonoskopowe są wykonywane w Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Informacja o projekcie i rejestracja do badań: Biuro Projektu – Pracownia Endoskopii, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14:35. nr tel. : 14 6621 429, 519 317 007 lub adresem e-mailowym e.pomykacz@spzoz-brzesko.pl.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20.

Badanie jest wykonywane w Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Brzesku