Aktualności

Spotkanie w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego, które odbędzie się podczas Dni Czchowa dnia 30.07.2017 r. w godzinach: 16-19.

Spotkanie będzie miało formę punktu konsultacyjnego z pielęgniarkami, w którym mieszkańcy powiatu będą mogli uzyskać informacje o profilaktyce raka jelita, o realizowanym projekcie oraz o udogodnieniach przygotowanych dla uczestników.

Czytaj więcej

Konsultacje z mieszkańcami powiatu podczas Święta Gminy Gnojnik

W ramach projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.” w ubiegłą sobotę odbyły się konsultacje z mieszkańcami powiatu. Mogli oni bezpłatnie porozmawiać ze specjalistami: pielęgniarką, dietetykiem oraz lekarzem podczas Święta Gminy Gnojnik. Pracownicy szpitala informowali o prowadzonym projekcie, zachęcali do skorzystania z możliwości z nim związanych, opowiadali o profilaktyce nowotworowej. Przekazywali także informacje o udogodnieniach przewidzianych dla osób korzystających z badań kolonoskopowych, takich jak ułatwienia dojazdu, pomoc w opiece nad osobami zależnymi. Odpowiadali także na liczne pytania ze strony mieszkańców. Są to kolejne już działania mające na celu przełamanie barier świadomościowych w zakresie profilaktyki raka jelita.

Czytaj więcej