Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej profilaktykaszpitalbrzesko.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku:

ul. Kościuszki 68

32-800 Brzesko

email: szpital@spzoz-brzesko.pl

tel. +48 14 66 21 000

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Monika Mikołajek-Burek, tel. 14 66 21 439 , e-mail: m.burek@spzoz-brzesko.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W budynku Szpitala w Brzesku, ul. Kościuszki 68 usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Szpital do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego od strony północnej. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podjazdy takie znajdują się także przy dojściu do Poradni Dziecięcej i do Oddziału Chorób Płuc,
 2. przy wejściu do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Domowego Leczenia Tlenem znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,
 3. drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie,
 4. okienko rejestracji numer 4 (parter) posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 5. w informacji (parter budynku) przy wejściu głównym jest dostępny pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny,
 6. windy: wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 7. toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 8. w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest przygotowane z poziomu terenu, przy wejściu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
 9. dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami,
 10. przed wejściem głównym do budynku jak i przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku Ośrodka Zdrowia w Jadownikach: usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Ośrodek do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,
 2. okienko rejestracji posiada ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 3. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 4. dojazd: do Ośrodka jest możliwy komunikacją miejską jak i busami,
 5. przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano budynek do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,
 2. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 3. dojazd do Ośrodka jest możliwy busami,
 4. przed wejściem głównym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.